Paralı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Paralı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Paralı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Züğürt

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Paralı kelimesinin anlamı:

1. sıfat Parası çok olan, zengin (kimse).

2. sıfat Para karşılığında sağlanan, bedava olmayan:
      Paralı okul. Paralı iş.

3. sıfat Üzerinde yuvarlak ve irice benekleri olan:
      Paralı basma.

4. zarf Para karşılığında:
      “Önce parasız temsiller verilirken sonra paralı verilmeye başlandı.” – Metin And

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Züğürt kelimesinin anlamı:

sıfat Parasız, yoksul, meteliksiz olan (kimse).

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.