Parçalanmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Parçalanmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Parçalanmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Bütünleşmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Parçalanmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Parçalama işine konu olmak, parçalara ayrılmak, paralanmak(II):
      “Mine’nin parçalanmış bedeni gözlerimin önüne geliyor.” – Ahmet Ümit

2. nesnesiz, mecaz Başkasını mutlu etmek için elden gelen her şeyi yapmak, didinmek:
      “Size de tiyatronuza da biraz yararlı olabilmek için didiniyorum, parçalanıyorum.” – Tarık Buğra

3. nesnesiz, mecaz bir işi yapabilmek için kendini sıkıntıya sokacak kadar uğraşıp didinmek.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bütünleşmek kelimesinin anlamı:

nesnesiz Bütün duruma gelmek:

      “Boğaziçi’nde yaşayan bir insan, kendisini kapanmış, bütünleşmiş bir mekânda duyumsar.” – Aydın Boysan

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.