Parçalı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Parçalı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Parçalı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Bütün

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Parçalı kelimesinin anlamı:

1. sıfat Birden çok parçadan oluşmuş:
      Parçalı etekler moda.

2. sıfat Mobilyacılıkta, parçalara ayrılarak yeniden başka biçimlerde oluşturulabilen, modüler.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bütün kelimesinin anlamı:

1. sıfat Eksiksiz, tam:
      “Size bütün bir kış için kuru ot temin edecek.” – Nazım Hikmet

2. sıfat Çok sayıdaki varlık ve nesnelerin hepsi:
      “Bütün civar köylerde onu sevmeyen yoktu.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

4. sıfat Parçalanmamış.

5. isim Birlik, tamlık:
      “Şiirde bir bütünün lüzumuna inananlar bile mısralar arasında birtakım aralıklar kabul eder.” – Orhan Veli Kanık

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.