Parlak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Parlak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Parlak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Mat

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Parlak kelimesinin anlamı:

1. sıfat Parlayan, ışıldayan:
      “Siyah, çıplak dallarda henüz kuruyamayan su damlaları parlak, mavi birer boncuk gibi parlıyordu.” – Halide Edip Adıvar

2. sıfat Temiz ve ışıklı:
      “Sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açıktı / Güneşli bir havada yaylımız yola çıktı” – Faruk Nafiz Çamlıbel

3. sıfat, mecaz Göze çarpacak kadar başarılı:
      “Birinci İnönü Harbi’ni parlak bir zaferle kazandık.” – Aka Gündüz

4. sıfat, kaba konuşmada Yüzü güzel (oğlan).

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Mat kelimesinin anlamı:

sıfat,  Parlak olmayan, donuk.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.