Pasif kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Pasif– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Pasif kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Aktif

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Pasif kelimesinin anlamı:

1. sıfat, felsefe Edilgin:
      “Yalnız müdafaa hâlinde ve pasif bir mücadeleyi sevdiğini zannettim.” – Peyami Safa

2. sıfat Çekingen, durgun:
      “Dolmabahçe, bir sis bulutu gibi silik, sessiz ve pasif, âdeta varlığından utanır gibi uzanmaktadır.” – Haldun Taner

3. sıfat, dil bilgisi Edilgen.

4. isim, ticaret Bir mal varlığı üstünde etki yapan, para ile değerlendirilebilir borç ve yükümlülüklerin toplamı.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Aktif kelimesinin anlamı:

1. sıfat Etkin, canlı, hareketli, çalışkan, faal:
      “Farkına varmadan ezbercilikten kurtulup aktif araştırıcı olmuşsunuz.” – Haldun Taner

2. sıfat Etkili.

4. isim, dil bilgisi Etken.

5. isim, ekonomi Bir ticarethanenin, ortaklığın para ile değerlendirilebilen mal ve haklarının tümü.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.