Pekiştirmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Pekiştirmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Pekiştirmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Gevşetmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Pekiştirmek kelimesinin anlamı:

1. -i Sertleşmek, katılaştırmak.

2. -i Sağlamlaştırmak, tahkim etmek.

3. -i, mecaz Güçlendirmek.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gevşetmek kelimesinin anlamı:

1. -i Sertlik ve gerginliğini bozmak.

2. -i, mecaz Rahatlatmak, sakinleştirmek.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.