Perçinlemek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Perçinlemek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Perçinlemek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Gevşetmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Perçinlemek kelimesinin anlamı:

1. -i Bir bağıntıyı perçinle tutturmak.

2. -i İki veya daha çok parçayı, karşılıklı bölümlerini birbiri üzerinde ezerek birleştirmek.

3. -i, mecaz Sağlamlaştırmak, güçlendirmek:
      “Yüksek sosyeteye girmek, orada tutunmak, adını perçinlemek istiyordu.” – Nadir Nadi

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gevşetmek kelimesinin anlamı:

1. -i Sertlik ve gerginliğini bozmak.

2. -i, mecaz Rahatlatmak, sakinleştirmek.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.