Perişan kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Perişan– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Perişan kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Toplu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Perişan kelimesinin anlamı:

1. sıfat Dağınık, düzensiz, karmakarışık:
      “Ne kadar toplasan perişandır / Toplanır saçlarım dağılmak için” – Cenap Şehabettin

2. sıfat Acınacak durumda olan, zavallı:
      “Omuzlarındaki çamurlu tüfeklerin altında iki büklüm olmuş, yorgun ve perişan, ağır ağır yürüyorlardı.” – Ömer Seyfettin

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Toplu kelimesinin anlamı:

1. sıfat Topu olan:
      Toplu tabanca.

2. sıfat Hepsi bir arada bulunan, toplanmış:
      “Yol, toplu yaşamanın doğurduğu bir gereksinmeyi karşılamak için yapılır.” – Necati Cumalı

4. sıfat Düzenlenmiş, dağınık olmayan:
      Toplu bir oda.

5. sıfat Topunu, tamamını, bütününü içine alan:
      Toplu bir bakış.

6. sıfat Vücutça dolgun.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.