Pişkin kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Pişkin– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Pişkin kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Çiğ

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Pişkin kelimesinin anlamı:

1. sıfat Gereğince pişmiş:
      Pişkin ekmek.

2. sıfat Çabuk pişen, pişeğen, pişek:
      Pişkin nohut.

3. sıfat, mecaz Saygısızca davranarak işini yürüten:
      “Hiç istifini bozmayan bir pek pişkin hırsız hâli buldum.” – Sait Faik Abasıyanık

4. sıfat, mecaz Yüzsüz:
      “Vasıf’ı hem arkadaş canlısı bir insan hem de gayet pişkin bir politikacı olarak tanıyordum.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

5. sıfat, mecaz Deneyimi olan, herhangi bir şeye alışmış olan, olgun:
      “En pişkin aktörler bile bizim kadar rollerini başaramazlar.” – Etem İzzet Benice

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çiğ kelimesinin anlamı:

1. sıfat Pişmemiş veya az pişmiş.

2. sıfat Gözü rahatsız eden, göze batan (renk, ışık).

4. sıfat, mecaz Yaşının gerektirdiği görgüye ve olgunluğa erişmiş olmayan (kimse):
      “Fakat Cemal Paşa, çiğ bir politikacı değildi.” – Falih Rıfkı Atay

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.