Poyraz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Poyraz– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Poyraz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Lodos

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Poyraz kelimesinin anlamı:

1. isim Kuzeydoğudan esen soğuk rüzgâr:
      “Vapur, Kız Kulesi açıklarından geçiyor, poyraz solumuzdan çarpıyordu.” – Ömer Seyfettin

2. isim Kuzeydoğu 45°’lik yön:
      Rüzgâr poyrazdan esiyor.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Lodos kelimesinin anlamı:

1. isim Güneyden veya güneybatıdan esen ve bazen de yağış getiren yerel rüzgâr, kaba yel, boz yel:
      “Dinmiş lodosların uğultusu içinde / İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı” – Orhan Veli Kanık

2. isim Bu rüzgârın estiği gün veya zaman:
      Lodosta balığa çıkılmaz.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.