Pozitif kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Pozitif– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Pozitif kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Negatif

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Pozitif kelimesinin anlamı:

1. sıfat Olumlu, negatif karşıtı.

2. sıfat, matematik Artı.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Negatif kelimesinin anlamı:

1. sıfat Olumsuz:
      “Onun bu kadar yardımcı yaklaşımına negatif bir cevap vermek istemiyordu.” – Nermin Bezmen

2. sıfat, matematik Eksi, pozitif karşıtı.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.