Pozitron kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Pozitron– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Pozitron kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Elektron

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Pozitron kelimesinin anlamı:

isim Bütün atomlarda bulunan pozitif yüke sahip temel parçacık, elektron karşıtı.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Elektron kelimesinin anlamı:

isim Bütün atomlarda bulunan negatif yüke sahip temel parçacık, pozitron karşıtı.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.