Rabıta kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Rabıta– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Rabıta kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Düzensizlik, Alakasızlık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Rabıta kelimesinin anlamı:

1. isim Bağlayan şey, bağ:
      “Bu dünya öyle bir dünya ki zengin ile fakir arasında kardeşlik rabıtaları bile kalmıyor.” – Reşat Nuri Güntekin

2. isim İki şeyi birbirine bağlayan ip.

3. isim İlgi, ilişki:
      “Bu rabıtamı sizden gizlemek pek fazla azap veriyor.” – Peyami Safa

4. isim Birbirini tutma, tutarlık.

5. isim Düzen, sıra.

6. isim Birbirine geçmeli tahtadan bir döşeme türü.

7. isim Tarikatlarda müridin şeyhi aracılığıyla kalbini Allah’a bağlaması.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Düzensizlik kelimesinin anlamı:

isim Düzensiz olma durumu, tertipsizlik, intizamsızlık, nizamsızlık:

      “Ne kadar alışılsa da düzensizlik insana üzüntü verir.” – Memduh Şevket Esendal

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Alakasızlık kelimesinin anlamı:

isim İlgisizlik:

      “Bütün suallere insanı hayrete düşürecek bir soğukkanlılıkla, alakasızlıkla cevaplar vermeye başlıyor.” – Esat Mahmut Karakurt

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.