Rahat Durmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Rahat Durmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Rahat Durmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Çatmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Rahat Durmak kelimesinin anlamı:

rahat durmak 

yaramazlık etmemek veya kımıldamamak.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çatmak kelimesinin anlamı:

1. -i Odun, değnek, kılıç, tüfek vb. uzun şeylerden birkaç tanesini, tepelerinden birbirine çaprazlama dayayarak durdurmak:
      “Avlusunda silahlarını çatmış, ayaklarını germiş askerler var.” – Falih Rıfkı Atay

2. -i Kereste vb.ni birbirine tutturmak:
      “Kırık tahtaları bir solukta yan yana çattılar.” – Lâtife Tekin

4. -i Yükü hayvana iki yanlı yüklemek.

5. -i Başa yemeni, çatkı, yazma vb.ni bağlamak.

6. -e Üzücü, kızdırıcı veya şaşırtıcı olaylarla karşılaşmak:
      “Hacı Mustafa bağırıyor, ömründe böyle bir işe çatmadığını söylüyordu.” – Refik Halit Karay

7. -e Yazıyla veya sözle sataşmak:
      “Böyle söyler de sonra yemek biraz azca çıkarsa yahut pek düzgün olmasa aşçıya çatacak gibi olur.” – Memduh Şevket Esendal

8. -e Rastlamak, karşılaşmak:
      “Nerden çattım böylesi bir güzele…” – Cahit Sıtkı Tarancı

9. -e, hukuk Gemiler birbirine çarpmak.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.