Rahatlamak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Rahatlamak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Rahatlamak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Bunalmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Rahatlamak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Üzüntü, sıkıntı, tedirginlik veren bir durum ortadan kalkmak veya azalmak, rahata kavuşmak:
      “O çirkin, kaba kunduralarla sıcak günde serin denize dalmışım gibi rahatladım.” – Ayla Kutlu

2. nesnesiz Sakinleşmek.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bunalmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Soluk alması güçleşmek:
      “Hoca bu son sözleri söylerken havasızlıktan bunalıyor gibi başını tavana kaldırıyor.” – Reşat Nuri Güntekin

2. nesnesiz, mecaz Çok sıkılmak, çok tedirgin olmak:
      “Geçenlerde yeni çıkan uzunca bir şiirini okuyuncaya kadar bunaldım.” – Necati Cumalı

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.