Rahatlık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Rahatlık– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Rahatlık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Bunalım

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Rahatlık kelimesinin anlamı:

1. isim Üzüntüsü, sıkıntısı, tedirginliği olmama durumu, rahat:
      “Galiba altı ay sonra, bu kadar bol yemek, yiyecek ve rahatlık içinde iyice semizleyeceğim.” – Etem İzzet Benice

2. isim Yorgunluk veya sıkıntı vermeme durumu:
      “Başkalarının rahatlık saydığı işlerde sıkıldım, sinir kesildim.” – Necati Cumalı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bunalım kelimesinin anlamı:

1. isim Doğal bir süreçte birdenbire oluşan aykırılık, bunluk, buhran, kriz:
      “Ancak bütün dünyada bir bunalım içinde bulunan opera, bizde haydi haydi bocalamaktadır.” – Metin And

2. isim Tehlikeli sonuç doğurabilecek gerginlik, buhran, kriz:
      “Bunalım anlarında insanın yüreğini, en ürkütücü olasılıklar yoklamaz mı?” – Attila İlhan

4. isim, tıp Bir hastalıkta iyileşme veya ölümle sonuçlanan, birdenbire ortaya çıkan fizyolojik değişiklik, kriz.

5. isim, ekonomi Çöküntü.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.