Rahatsız kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Rahatsız– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Rahatsız kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Salim

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Rahatsız kelimesinin anlamı:

1. sıfat Rahatı olmayan, tedirgin, huzursuz:
      “Ömer Ağa rahatsız bir gülümseme ile yüzünü biraz daha buruşturdu.” – Hamdullah Suphi Tanrıöver

2. sıfat Rahat kullanılmayan, sıkıntı, tedirginlik veren:
      Bu sandalye pek rahatsız.

3. sıfat Hasta, keyifsiz.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Salim kelimesinin anlamı:

1. sıfat, eskimiş Esen, sağlam.

2. sıfat, eskimiş Sakin, huzurlu:
      “Ben kahveye salim kafayla, serinkanlılıkla düşünmek için gittim.” – Zeyyat Selimoğlu

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.