Rakik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Rakik– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Rakik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sert

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Rakik kelimesinin anlamı:

1. sıfat, eskimiş İnce, narin:
      “Yazılarında olduğu gibi konuşurken de kelimelerin en asil ve en rakiklerinden seçiyordu.” – Orhan Seyfi Orhon

2. sıfat, eskimiş, mecaz Merhametli, yufka yürekli.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sert kelimesinin anlamı:

1. sıfat Çizilmesi, kırılması, buruşması, kesilmesi veya çiğnenmesi güç olan, pek, katı, yumuşak karşıtı:
      Sert tahta.

2. sıfat Esnekliği az olan, kolayca eğilip bükülmeyen:
      “Tabakanın sert yaylı kapağını tak diye kapatıyor.” – Tarık Buğra

4. sıfat Güçlü kuvvetli:
      “Kapıyı kapadı, döndü, sert adımlarla ilerledi.” – Memduh Şevket Esendal

5. sıfat Sarsıcı niteliği olan, çarpıcı, keskin, hafif karşıtı:
      Sert şarap. Sert tütün.

6. sıfat Bağışlaması, hoşgörüsü olmayan:
      “Birçokları beni dik ve sert olduğum için belki sevmiyorlardı.” – Memduh Şevket Esendal

7. sıfat Gönül kırıcı, katı, ters.

8. zarf Gönül kırıcı, katı, ters bir biçimde:
      “Ben de ona bile bile sert çıkıştım.” – Ahmet Kabaklı

9. sıfat, mecaz Hırçın, öfkeli, hiddetli:
      “Zaten Atatürk’ün ne vakit öfkesine kapılarak herhangi bir kimseye karşı herhangi bir sert harekette bulunduğunu kim hatırlar?” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

10. sıfat, mecaz Titizlikle uygulanan, sıkı:
      Sert bir yönetim.

11. sıfat, dil bilgisi Ciğerlerden gelen havanın ağız boşluğundaki tam kapalı veya yarı kapalı engellere çarpmasıyla oluşan (ünsüz), titreşimsiz, süreksiz, ötümsüz, tonsuz, sedasız.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.