Razı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Razı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Razı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı İsteksiz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Razı kelimesinin anlamı:

sıfat, Uygun bulan, benimseyen, isteyen, kabul eden:
      “Doğrusu ben ne güzelliğimin ne de ilmimin kimsenin ağzına düşmesine razı değilim.” – Etem İzzet Benice

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İsteksiz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Bir işi yapmaya isteği olmayan, gönülsüz:
      “İsteksiz gözlerle listeye şöyle bir baktı.” – Çetin Altan

2. zarf İsteksizce:
      “Güneş de bu duman yığınının içine dalıyor, isteksiz kaybolup gidiyor.” – Refik Halit Karay

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.