Renkli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Renkli– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Renkli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Soluk

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Renkli kelimesinin anlamı:

1. sıfat Beyaz dışında başka rengi veya renkleri olan:
      “Havaya renkli fişekler atıyordu.” – Peyami Safa

2. sıfat, mecaz Neşeli, canlı, ilgi çekici:
      “Masallar folklor bakımından da türkülerden daha seyyal ve ekseriya daha renkli olurlar.” – Asaf Halet Çelebi

3. sıfat, mecaz Kendine özgü, ilginç, çarpıcı nitelikleri olan (kimse):
      Renkli bir politikacı.

4. isim, sinema Doğadaki renkleri olduğu gibi görüntüye aktarmayı gözeten film.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Soluk kelimesinin anlamı:

1. isim Akciğerlere çekilen, akciğerlerden atılan hava, nefes:
      “Kalp gitgide hafiflemekteydi ve soluklarda hafif bir hışıltı başlamıştı.” – Reşat Nuri Güntekin

2. isim Ciğerlere hava alıp verme.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.