Renksiz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Renksiz– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Renksiz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Parlak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Renksiz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Rengi olmayan:
      “Islak topraklardan renksiz dumanlarla beraber keskin bir toprak kokusu yükseliyor.” – Halide Edip Adıvar

2. sıfat Solgun görünen, soluk.

3. sıfat, mecaz Davranış ve düşünce yönünden belli bir niteliği olmayan:
      “Geriye kalan üç dört yolcuya gelince bunlar lalettayin ve renksiz insanlardı.” – Feridun Fazıl Tülbentçi

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Parlak kelimesinin anlamı:

1. sıfat Parlayan, ışıldayan:
      “Siyah, çıplak dallarda henüz kuruyamayan su damlaları parlak, mavi birer boncuk gibi parlıyordu.” – Halide Edip Adıvar

2. sıfat Temiz ve ışıklı:
      “Sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açıktı / Güneşli bir havada yaylımız yola çıktı” – Faruk Nafiz Çamlıbel

4. sıfat, kaba konuşmada Yüzü güzel (oğlan).

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.