Resmi kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Resmi– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Resmi kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Hususi, Samimi

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Resmi kelimesinin anlamı:

1. sıfat Devletin olan, devlete ait, devletle ilgili, özel karşıtı:
      “Bulunduğumuz yer resmî bir dairenin bürosudur.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

2. sıfat Devletin öngördüğü yöntemlere uygun olarak yapılan, formel:
      Resmî muamele. Resmî müracaat.

3. sıfat, mecaz Samimi olmayan, teklifli, ciddi:
      “Kâmuran hemen hemen resmî tavırla hafifçe eğildi.” – Reşat Nuri Güntekin

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hususi kelimesinin anlamı:

1. sıfat Özel:
      “Kadıköy vapurunun hususi kamarasında, boyları birer metreyi aşmayan bir müvezzi kalabalığı kaynaşıyor.” – Necip Fazıl Kısakürek

2. zarf Özel olarak, özel bir biçimde:
      “Annemle babam dört gün içinde üç defa hususi konuştular.” – Aka Gündüz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Samimi kelimesinin anlamı:

1. sıfat İçten (duygu vb.):
      “Sanatkâr, bizi söylediklerinin samimi olduğuna da inandırmalı.” – Orhan Veli Kanık

2. sıfat Candan, açık yüreklilikle davranan:
      “Çocuklar gibi şakrak, ne kadar şakalaştık / İkimiz, onunla ben, samimi arkadaştık” – Enis Behiç Koryürek

3. zarf İçli dışlı, senli benli olarak:
      Onunla samimi konuştum.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.