Resmiyet kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Resmiyet– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Resmiyet kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Samimiyet

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Resmiyet kelimesinin anlamı:

isim Resmîlik:

      “Vecihe, aynı soğuk resmiyetle kısa cevaplar verdi.” – Reşat Nuri Güntekin

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Samimiyet kelimesinin anlamı:

1. isim İçtenlik:
      “Hayatın kokusu ve rengi olan samimiyet sizden uçup gitmişti.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

2. isim Senli benli olma durumu, samimilik:
      “Herhangi bir samimiyet bile mutlaka hakikat demek değildir.” – Abdülhak Şinasi Hisar

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.