Romantik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Romantik– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Romantik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Gerçekçi, Realist

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Romantik kelimesinin anlamı:

1. sıfat Davranışlarında duygu ve coşkunun aşırı ölçüde etkisi bulunan:
      “Kardeşimin hayatında oynadığınız rol sizi romantik bir insan gibi bana gösterdi.” – Halide Edip Adıvar

2. sıfat Romantizm ile ilgili:
      “Romantik sanat, istek ile istenç arasındaki çatışamadan doğar.” – Melih Cevdet Anday

3. isim Romantizm akımından olan yazar:
      “Romantikler düş güçleriyle insanın mutluluk sınırlarını araştırırken, kendi açılarından gerçekçiydiler.” – Necati Cumalı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gerçekçi, Realist kelimesinin anlamı:

1. sıfat Gerçeği gören ve ona göre davranan veya gerçeğe uygun olarak yapılan, realist:
      “Halkçı olduğu kadar gerçekçiydi Atatürk.” – Sabahattin Eyuboğlu

2. sıfat Gerçekçilik yanlısı olan, realist:
      “Geçmişi geçmişte bırakıp bugüne bakmak daha gerçekçi bir yaklaşımdır.” – Haldun Taner

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gerçekçi, Realist kelimesinin anlamı:

sıfat,  Gerçekçi:
      “Kukla oyunu realist bir yansıtma değil.” – Haldun Taner

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.