Ruh kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Ruh– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Ruh kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Dirilik, Can

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ruh kelimesinin anlamı:

1. isim Dinlerin ve dinci felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz, tin, can kuşu.

2. isim En önemli nokta, öz:
      “Lakin oyunun ruhunu anlamak mümkün değil.” – Memduh Şevket Esendal

3. isim Esans:
      “Bazısı ruh koklatır, bazısı alnına sirke sürer, bazısı kollarını, bileklerini ovuşturur.” – Hüseyin Rahmi Gürpınar

4. isim, mecaz Duygu:
      “Nesri gibi güzel bir ruhu olan Falih Rıfkı, Türk gazeteciliğini bir vatan hizmeti telakki etmiş ve kutsi bir vazife gibi ifa ediyor.” – Yahya Kemal Beyatlı

5. isim, felsefe Bedeni etkin kılan canlılık ilkesi, bedenin hayat gücü.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dirilik kelimesinin anlamı:

isim Diri olma durumu.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Can kelimesinin anlamı:

1. isim İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağlayan ve ölümle vücuttan ayrılan madde dışı varlık.

2. isim Yaşama, hayat:
      “Bir kedi yavrusunu kurtarmak için ipe sarılıp kuyuya iner, canımı tehlikeye koyardım.” – Reşat Nuri Güntekin

4. isim Kişi, birey:
      “Benimle beraber dört canız.” – Falih Rıfkı Atay

5. isim İnsanın kendi varlığı, özü:
      “Sağa sola kaçıştık da, canımızı dar kurtardık.” – Nazım Hikmet

6. isim Gönül:
      “Çirkin bana kurban, ben de güzele / Can sever güzeli, maldan ziyade” – Karacaoğlan

7. isim Bektaşilik ve Mevlevilikte tarikat kardeşi:
      “Şeyh çıkınca oradaki canlar da sırasıyla yürüyüp kapıya gelince dönüp baş kestikten sonra dışarı çıkarlar.” – Asaf Halet Çelebi

8. sıfat Çok içten, sevimli, sevilen, şirin:
      “Alphonse Daudet ilk gençliğimin can yazarlarından biri idi.” – Tarık Buğra

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.