Ruhani kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Ruhani– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Ruhani kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Cismani

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ruhani kelimesinin anlamı:

1. sıfat, eskimiş Ruhla ilgili:
      “Ruhani bir cazibe Turhan’ı türbeye çekti.” – Ahmet Hikmet Müftüoğlu

2. sıfat, eskimiş, din bilgisi Din ve mezhep işlerini ele alan, bunlarla ilgili bulunan:
      “Muhterem hatun patrik meclisiyle ruhani meclisin nasihatlerini dinleyerek kızını, büyük emîre zevce olarak verdi.” – Falih Rıfkı Atay

3. sıfat, eskimiş, din bilgisi Dinle ilgili, dinî bir havası olan, manevi, cismani karşıtı:
      “Bunu artık ne pahasına ödersem ödeyeyim, duymuş olduğum bu ruhani haz, bana kâfidir.” – Abdülhak Şinasi Hisar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Cismani kelimesinin anlamı:

1. sıfat, eskimiş Cisimle, bedenle ilgili.

2. sıfat, eskimiş Dinî bir inanışla ilgili düşüncelere bağlı olmayarak yalnız maddi temellere dayanan, ruhani karşıtı.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.