Ruhsuz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Ruhsuz– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Ruhsuz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Canlı, Güçlü, Etkili

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ruhsuz kelimesinin anlamı:

sıfat Cansız, güçsüz, etkisiz, miskin.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Canlı kelimesinin anlamı:

1. sıfat Canı olan, diri, yaşayan:
      “Bütün canlıların kendilerini yarı baygın, uykulu, hareketsiz bir tembelliğe bıraktıkları saatler başlamıştı.” – Necati Cumalı

2. sıfat Hareketli, hayat dolu, dinamik:
      “Yeni ufuklar arıyor, insanlarla daha geniş, canlı ilişkiler kurmak istiyordum.” – Adalet Ağaoğlu

3. sıfat Güçlü, etkili.

4. sıfat Dikkat çekici, göz alıcı, parlak (renk), ateş parçası.

5. isim Yaşayıp yer değiştirebilen yaratık, hayvan.

6. isim Canlı yayın.

7. zarf Hareketli, hayat dolu, dinamik bir biçimde:
      “Umut iyidir. İnsanı canlı ve güçlü tutar.” – Ayla Kutlu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Güçlü kelimesinin anlamı:

1. sıfat Gücü olan, kudretli, kuvvetli, yavuz:
      “Kalın gövdeli, güçlü bir ihtiyardı.” – Ayla Kutlu

2. sıfat Şiddeti çok olan.

3. sıfat, mecaz Etkisi, önemi büyük olan, sözü geçer, forslu:
      “Sanırım uzun zaman kimliğini korumak, güçlü kalabilmek için direndi.” – Reha Mağden

4. sıfat, mecaz Nitelikleri ile etki yaratan, etkili:
      “Bu denli güçlü bir aşkı bundan sonra da önleyemeyeceğimi biliyordum.” – Ahmet Ümit

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Etkili kelimesinin anlamı:

sıfat Etkisi olan, kuvvetli, tesirli, müessir, patetik:

      “Hayli etkili bir yer altı çalışması yapılıyormuş.” – Attila İlhan

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.