Saadet kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Saadet– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Saadet kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Hüzün

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Saadet kelimesinin anlamı:

isim Mutluluk:

      “Bana saadeti çekinmeden sunan bir kadının kardeşini üzmeye hakkım yoktu.” – Kemal Bilbaşar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hüzün kelimesinin anlamı:

isim Gönül üzgünlüğü, gam, keder, sıkıntı:

      “Morgun parlak mermer duvarlarında dağılan gölgemin hüzün verici bir görüntüsü var.” – Ahmet Ümit

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.