Sabırsızlık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Sabırsızlık– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Sabırsızlık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Tahammül

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sabırsızlık kelimesinin anlamı:

isim Sabır göstermeme, sabırlı davranmama, sabırsız olma durumu:

      “İstediği şeyler gelinceye kadar, sevinç ve sabırsızlık içinde sabahları zor ediyordu.” – Halikarnas Balıkçısı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tahammül kelimesinin anlamı:

1. isim Nesnenin, güçlü, zorlayıcı dış etkenlere karşı koyabilmesi, dayanması.

2. isim İnsanın kötü, güç durumlara karşı koyabilme gücü, kaldırma, katlanma:
      “Genç, tasavvurunun, tahammülünün fevkindeki bu hâllere karşı daima isyan ederdi.” – Ahmet Hikmet Müftüoğlu

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.