Sadakatsiz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Sadakatsiz– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Sadakatsiz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sadık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sadakatsiz kelimesinin anlamı:

sıfat Sadık olmayan.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sadık kelimesinin anlamı:

1. sıfat, eskimiş Doğru, gerçek.

2. sıfat, eskimiş Sadakatli:
      “Birisi onu alsa en sadık kadın olacak, en güzel yemekleri pişirecekmiş.” – Çetin Altan

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.