Sadık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Sadık– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Sadık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Vefasız

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sadık kelimesinin anlamı:

1. sıfat, eskimiş Doğru, gerçek.

2. sıfat, eskimiş Sadakatli:
      “Birisi onu alsa en sadık kadın olacak, en güzel yemekleri pişirecekmiş.” – Çetin Altan

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Vefasız kelimesinin anlamı:

sıfat Vefası olmayan, sevgisi çabuk geçen, hakikatsiz, bivefa:

      “Yıllar yârlerden, yârler yıllardan vefasız.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.