Saf kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Saf– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Saf kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Uyanık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Saf kelimesinin anlamı:

1. sıfat Katıksız, arı(I), katışıksız, halis, has:
      “Hiçbir yerde buradakinden daha saf ve berrak sulara tesadüf etmedim.” – Hamdullah Suphi Tanrıöver

2. sıfat, mecaz Kurnazlığa aklı ermeyen, kolaylıkla aldatılabilen, bön, safdil:
      “Yenge, açık sözlü, saf bir kadıncağızdır.” – Reşat Nuri Güntekin

3. sıfat, mecaz İyi niyetli, art niyetsiz:
      “Senin bu kadar çocukça saf olduğunu bilmezdim.” – Peyami Safa

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Uyanık kelimesinin anlamı:

1. sıfat Uyumamış, bidar:
      “Uyuyor mu uyanık mı kestiremiyor, uykuyla uyanıklığın sınırlarını bulamıyordu.” – Attila İlhan

2. sıfat Uykudan uyanmış.

4. sıfat, mecaz Yapacağı işi bilen, dikkatli ve tetikte olan, müteyakkız.

5. sıfat, mecaz Bilgisizlikten kurtulmuş, bilgili:
      “Zeki ve uyanık kişilerle dostluk kadar iyi bir şey olamaz.” – Salâh Birsel

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.