Sağlıklı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Sağlıklı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Sağlıklı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Hasta

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sağlıklı kelimesinin anlamı:

1. sıfat Sağlık durumu iyi olan, sağlam, esen, sıhhatli:
      “Birbirlerine sağlıklı, esenlikli bir kış dilediler.” – Tarık Buğra

2. sıfat Sağlık kurallarına uygun olan, hijyen, hijyenik.

3. sıfat Sağlığı koruyan.

4. sıfat, mecaz Sağlam, doğru, güvenilir, gerçek:
      “Kendine saygısı olan sağlıklı bir adam, başkalarına da en büyük saygıyı duyar.” – Yaşar Kemal

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hasta kelimesinin anlamı:

1. sıfat Hastalık, kaza veya yaralanma dolayısıyla fizik veya ruh sağlığı bozulmuş ve tedavi edilmesi gereken kimse, rahatsız:
      “Annem o evin önü sofalı bir odasında hasta yatıyordu.” – Yahya Kemal Beyatlı

2. sıfat, mecaz Aşırı düşkün, tutkun:
      Maç hastası.

4. sıfat, teklifsiz konuşmada Zihinsel yetenekleri bozulmuş olan.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.