Sahici kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Sahici– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Sahici kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yapmacık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sahici kelimesinin anlamı:

sıfat Sahte olmayan, gerçek, yapma karşıtı:

      “Sana tatlı ve sahici bir masal söyleyeyim de onu dinle!” – Sermet Muhtar Alus

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yapmacık kelimesinin anlamı:

sıfat İçten olmayan (tavır, davranış, duygu), yapma, yapay, sahte, suni, zahirî, sofistike:

      “Köylülerden kapma biraz yapmacık bir safiyetle konuşuyordu.” – Sait Faik Abasıyanık

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.