Sahiden kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Sahiden – kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Sahiden kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yalandan

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sahiden kelimesinin anlamı:

zarf, Gerçek olarak, gerçekten:

      “Göksel bir kere sahiden uyudu mu, uykusu ağırdır ve uzun sürer.” – Nazım Hikmet

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yalandan kelimesinin anlamı:

1. zarf Gerçek olmayarak, yapmacık bir biçimde, oyun olsun diye, yalancıktan, sureta:
      “Tam iki saat yalandan tamirle uğraştım.” – Aka Gündüz

2. zarf Gösteriş olsun diye, özen göstermeden, önem vermeyerek, üstünkörü:
      Yalandan bir temizlik yapıverdiler.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.