Sahte kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Sahte– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Sahte kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Hakiki

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sahte kelimesinin anlamı:

1. sıfat Bir şeyin aslına benzetilerek yapılan, düzme, düzmece:
      “Köylü kadınlar boyunlarında sıra sıra sahte altınlar… taşırlardı.” – Yahya Kemal Beyatlı

2. sıfat Uydurma.

3. sıfat Gerçek olmayan, yalancı:
      “Edebiyat dünyamız tereciye tere satmaya kalkışan sahte şöhretlere, üçkâğıtçılara kısa bir zaman için katlanıyor.” – Behçet Necatigil

4. sıfat, mecaz Yapmacık:
      “Öteki çocuklar mum kesilmişler, sahte bir sessizlikle sahte bir hamaratlık gösterisi içinde birer disiplin modeli olmuşlardı.” – Çetin Altan

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hakiki kelimesinin anlamı:

1. sıfat Gerçek:
      “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” – Atatürk

2. sıfat Niteliği değişmemiş, aslına uygun olan:
      Hakiki Türk tütünü.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.