Salahiyetli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Salahiyetli– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Salahiyetli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yetkisiz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Salahiyetli kelimesinin anlamı:

sıfat Yetkili:

      “Kral, meclis kararlarını reddetmeye mi, erteletmeye mi salahiyetli olacak?” – Necip Fazıl Kısakürek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yetkisiz kelimesinin anlamı:

sıfat Herhangi bir işte yetkisi olmayan, salahiyetsiz.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.