Saldırma kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Saldırma– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Saldırma kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Savunma

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Saldırma kelimesinin anlamı:

1. isim Saldırmak işi:
      “Onları mı benim üzerime saldırmaya, beni mi onlara çullanmaya davet ediyordunuz?” – Necip Fazıl Kısakürek

2. isim Bir tür büyük bıçak:
      “Hele Üsküdar gibi bıçkını fazla semtlerde on çocuktan üç dördünde bir bıçak, bir sustalı, bir usturpa hatta bir saldırma bulunurdu.” – Burhan Felek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Savunma kelimesinin anlamı:

1. isim Saldırıya karşı koyma, müdafaa:
      “Mustafa Kemal’in orada seçtiği savunma hattı, Millî Misak’taki Türkiye sınırı idi.” – Falih Rıfkı Atay

2. isim Bir kişiyi, bir düşünceyi doğru, haklı göstermeyi amaçlayan yazı veya konuşma, savunu, müdafaaname.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.