Sallapati kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Sallapati– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Sallapati kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Düşünceli

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sallapati kelimesinin anlamı:

1. sıfat Düşünmeden ve saygısızca davranan:
      Sallapati bir adam.

2. sıfat Özensiz, dikkatsiz ve kaba saba yapılmış:
      “Bu entarileri, basma veya patiska gibi adi ve ucuz kumaşlardan, kaba tire ile şıpın işi dikilmiş, iri taş düğmeli, sallapati bir şey sanmayınız.” – Refik Halit Karay

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Düşünceli kelimesinin anlamı:

1. sıfat Düşüncesi olan:
      Özgür düşünceli. Kötü düşünceli.

2. sıfat Düşünerek davranan, anlayışlı:
      “Ben iyi ve düşünceli bir çocuktum.” – Ayla Kutlu

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.