Salt kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Salt– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Salt kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Katışık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Salt kelimesinin anlamı:

1. sıfat İçinde yabancı bir öge bulunmayan, mutlak:
      “Çelişkileri salt geleneklerin, törenin, eğitimin bir sonucu saymışızdır.” – Adalet Ağaoğlu

2. sıfat, felsefe İçine, kendisine yabancı hiçbir şey karışmamış, arı.

3. zarf Yalnızca:
      “Sanat adına konuşmakta kendinde hak gören, her konuştuğunu da salt doğrudur diye karşısındakine kabullendirmek isteyen kimseler sardı etrafımızı.” – Necati Cumalı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Katışık kelimesinin anlamı:

sıfat İçine başka şeyler karışmış olan, karışık, karma, mahlut.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.