Şamata kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Şamata– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Şamata kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sessizlik

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Şamata kelimesinin anlamı:

isim, Gürültü patırtı:
      “Bu berbat şamata arasında yarım saat kadar bekledim.” – Osman Cemal Kaygılı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sessizlik kelimesinin anlamı:

isim Ortalıkta gürültü olmama durumu, sükût:
      “Bilmez yalnız yaşayanlar / Nasıl korku verir sessizlik insana” – Orhan Veli Kanık

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.