Samimi kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Samimi– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Samimi kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yapmacık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Samimi kelimesinin anlamı:

1. sıfat İçten (duygu vb.):
Sanatkâr, bizi söylediklerinin samimi olduğuna da inandırmalı.” – Orhan Veli Kanık

2. sıfat Candan, açık yüreklilikle davranan:
Çocuklar gibi şakrak, ne kadar şakalaştık / İkimiz, onunla ben, samimi arkadaştık” – Enis Behiç Koryürek

3. zarf İçli dışlı, senli benli olarak:
      Onunla samimi konuştum.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yapmacık kelimesinin anlamı:

sıfat İçten olmayan (tavır, davranış, duygu), yapma, yapay, sahte, suni, zahirî, sofistike:

      “Köylülerden kapma biraz yapmacık bir safiyetle konuşuyordu.” – Sait Faik Abasıyanık

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.