Şans kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Şans– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Şans kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Bela

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Şans kelimesinin anlamı:

1. isim Mantıkla açıklanamayan birtakım rastlantısal olayların nedeni olan güç, baht, talih, felek:
      “Bir hafta içinde kayıplar ve kazanmalarla şansım değişti.” – Refik Halit Karay

2. isim Bir olayın olabilirliği.

3. isim Bir kimsenin bilgi ve emeğinden çok rastlantı sonucu elde ettiği elverişli durum.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bela kelimesinin anlamı:

1. isim İçinden çıkılması güç, sakıncalı durum:
      Kumar, toplum için büyük bir beladır.

2. isim Büyük zarar ve sıkıntıya yol açan olay veya kimse:
      “Hayatta dipdiri yanmak belasından da kurtulmuştum.” – Yahya Kemal Beyatlı

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.