Şanssız kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Şanssız– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Şanssız kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Talihli, Bahtlı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Şanssız kelimesinin anlamı:

sıfat Şansı olmayan.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Talihli kelimesinin anlamı:

sıfat Talihi iyi olan, bahtı açık olan, bahtlı, şanslı:
      “O devrin talihlileri gibi para sanki su olmuş, ceplerine akıyordu.” – Ercüment Ekrem Talu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bahtlı kelimesinin anlamı:

sıfat Bahtı iyi olan, mutlu, talihli, kara bahtlı karşıtı:
      “Böyle bir evlada sahip olduğun için çok bahtlı bir kadınsın.” – Peyami Safa

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.