Şark kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Şark– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Şark kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Batı, Garp

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Şark kelimesinin anlamı:

isim, Doğu.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Batı kelimesinin anlamı:

1. isim Güneşin battığı yöndeki ülkeler bölgesi, Garp, Doğu karşıtı.

2. isim Siyasal anlamda Avrupa ve Kuzey Amerika:
      “Onun için Batı’da bunlara birer fonksiyon buluyorlar.” – Burhan Felek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Garp kelimesinin anlamı:

isim, Batı, günindi.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.