Şarlatan kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Şarlatan– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Şarlatan kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Dürüst

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Şarlatan kelimesinin anlamı:

1. isim Kendi bilgi ve niteliklerini veya mallarını överek karşısındakini kandıran, dolandıran kimse:
      “Kim namuslu, kim dalavereci, kim şarlatan, laf ebesi ve dalkavuk, biliyordu.” – Tarık Buğra

2. isim Bilir geçinen kimse:
      “Ben şarlatan değilim, oğlum. Bu illetin devası bendedir.” – Peyami Safa

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dürüst kelimesinin anlamı:

1. sıfat Sözünde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmayan, doğru (kimse):
      “Dürüst bir insan, inansa da inanmasa da mefhumları yerli yerinde kullanmak borcundadır.” – Necip Fazıl Kısakürek

2. sıfat, mecaz Kurallara uygun, yanlışsız:
      “İyi giyinmek her zaman dürüst bir zevk ifade etmez.” – Halide Edip Adıvar

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.