Şaşaa kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Şaşaa– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Şaşaa kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sade, Gösterişsiz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Şaşaa kelimesinin anlamı:

1. isim Görkem.

2. isim, eskimiş Parlaklık, parıltı.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sade kelimesinin anlamı:

1. sıfat Süsü, gösterişi olmayan, yalın, gösterişsiz:
      “İki ufak çocuk konuşarak gidiyor; hâlleri o kadar sade, o kadar sevimli ki imrenmemek mümkün değil.” – Memduh Şevket Esendal

2. sıfat Şeker katılmamış (kahve):
      Sade kahve.

3. zarf (sa:’de) Yalnızca, yalnız, ancak, sadece:
      “Sade, derenin iki tarafına sıralanan kavak ve ceviz ağaçlarını seyretmek bile insana sonsuz bir zevk veriyor.” – Etem İzzet Benice

4. sıfat, edebiyat Yalın, süssüz, anlaşılır olan (üslup, anlatım):
      “Lirik şiir en halis şairlerin elinde gayet sadedir.” – Yahya Kemal Beyatlı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gösterişsiz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Gösterişi olmayan, mütevazı:
      “Fakat fakir, gösterişsiz ve hatırsız bir adam olduğu için teşebbüsleri daima neticesiz kalmıştır.” – Reşat Nuri Güntekin

2. sıfat Gösteriş yapmayan.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.