Şatafatlı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Şatafatlı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Şatafatlı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Gösterişsiz, Süssüz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Şatafatlı kelimesinin anlamı:

sıfat Görkemli:
      “Maksat, debdebeli ve şatafatlı bir ömür sürmek değildir.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gösterişsiz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Gösterişi olmayan, mütevazı:
      “Fakat fakir, gösterişsiz ve hatırsız bir adam olduğu için teşebbüsleri daima neticesiz kalmıştır.” – Reşat Nuri Güntekin

2. sıfat Gösteriş yapmayan.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Süssüz kelimesinin anlamı:

sıfat Süsü olmayan, süslenmemiş, gösterişsiz, yalın, sade:
      “Süssüz, boyasız bir genç kız, saçları kısacık kesilmiş.” – Attila İlhan

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.