Satıcılık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Satıcılık– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Satıcılık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Alıcılık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Satıcılık kelimesinin anlamı:

1. isim Satıcı olma durumu.

2. isim Satıcının işi.

3. isim Küçük ölçüde ticaret yapma işi:
      Pazar yerlerinde satıcılıkla işe başlamış.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Alıcılık kelimesinin anlamı:

isim Alıcı olma durumu.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.