Satıh kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Satıh– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Satıh kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Dip

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Satıh kelimesinin anlamı:

1. isim Yüzey:
      “Bu satıh baştan başa vatanın bütün yüzüdür.” – Falih Rıfkı Atay

2. isim Görünen bölüm:
      “Sadece görüntü değil, satıhta değil onlar.” – Emine Işınsu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dip kelimesinin anlamı:

1. isim Oyuk veya çukur bir şeyin en alt bölümü:
      “Denizin dibinde oltanın ucu, etrafında izmaritler oynaşıyor.” – Ahmet Ümit

2. isim Taban:
      Tencerenin dibi.

4. isim Kapalı bir yerin kapıya göre en uzak bölümü:
      “Karagöz perdesinin karşısına dizilmiş koltuklardan en diptekine oturdu.” – Attila İlhan

5. isim, halk ağzında Arka, kıç:
      “Hepsi de tavuğun dibinden sabah sabah çıkmış, taptazedir.” – Ercüment Ekrem Talu

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.